Godziny pracy i dyżury

Godziny pracy i dyżury

1. Komendanta

  • od poniedziałku do piątku : od 07:30 do 15:30;

2. Administracji:

  • od poniedziałku do piątku : od 07:30 do 15:30;
  1.  Dyżurni i strażnicy poszczególnych zmian
  • od poniedziałku do piątku : (I zmiana 6.00-14.00; II zmiana 14.00-22.00);

W sprawach wykroczeń : zgodnie z terminem wskazanym w wezwaniu.
Istnieje możliwość zmiany terminu stawiennictwa po telefonicznym uzgodnieniu z osobą prowadzącą sprawę.

W ramach skarg i wniosków Komendant Straży Miejskiej przyjmuje w każdy wtorek w godzinach 10.00 – 12.30.
W przypadku nieobecności Komendanta petenci przyjmowani są przez Zastępcę Komendanta, lub wyznaczoną osobę.

Wytworzył:
Udostępnił:
Administrator
(2016-02-10 22:38:54)
Ostatnio zmodyfikował:
Tkaczyk Martyna
(2021-12-15 11:08:58)